Etikk og samfunnsansvar

Etikk og samsfunnsansvar

Våre etiske retningslinjer er basert på reglene for god advokatskikk (RGA). Firmaet er opptatt av å ha en høy etisk standard, og vi har gode rutiner for å forhindre hvitvasking og interessekonflikter.
Det er for oss en selvfølge å fokusere på miljøet ved å belaste dette minst mulig, og at vi tar ansvar for etisk oppførsel også utenfor den daglige driften.

I tillegg til å ha fokus på etikk, tar vi samfunnsansvar gjennom å støtte organisasjoner. Redd Barna og Amnesty International har mottatt donasjoner fra oss i flere år.

Vi er samarbeidspartner med Trondheim Juridiske Studenters Forening (TJ§F) og flere av våre advokater underviser jevnlig ved Folkeuniversitet i Midt-Norge.