Din advokat innen Bank, insolvens og restrukturering

Bjerkan Stav har ett av Midt Norges største og mest anerkjente miljøer innen bank, restrukturering og insolvens, som også hevder seg på toppnivå nasjonalt.

Vi bistår regelmessig finansinstitusjoner og næringsdrivende med kredittvurderinger, kredittsikring, gjelds- og refinansieringsavtaler, samt gjelds- og akkordforhandlinger og tvangsinndrivelse. I tillegg har vi betydelig erfaring med granskningsoppdrag.

Flere av firmaets advokater i BIR-gruppen har erfaring fra finansinstitusjoner, og gruppens advokater benyttes hyppig som bostyrere i konkurssaker ved Sør-Trøndelag tingrett.

Innen restrukturering og refinansiering bistår vi med å vurdere ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til å redde virksomheten, og gruppens advokater fungerer som støttespillere for bedrifter og deres styre og ledelse når virksomheten rammes av økonomiske problemer.

Vi bistår med:

 • Refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og interkreditoravtaler
 • Utenrettslige kreditorforhandlinger og restruktureringer
 • Offentlige gjeldsforhandlinger / konkursbeskyttelse
 • Rådgivning og prosessoppdrag i forbindelse med styreansvar
 • Bistand i spesialengasjementssaker, herunder gjennomgang av depot og annen dokumentasjon for å vurdere bankens risiko og posisjon, rådgivning ved forhandlinger mv.
 • Ulike problemstillinger og dokumentasjon relatert til pant og andre sikkerheter eller garantier, tvangsinndrivelse, konkurs og gjeldsforhandling
 • Kredittmessige vurderinger
 • Inndrivelse av pengekrav, herunder tvangsinndrivelsesprosesser
 • Gjeldsnemndsleder- og bostyreroppdrag
 • Granskninger
 • Prosedyre for domstolene
Ansvarlig

John Aksel Stav


Advokat/Partner