DIN ADVOKAT INNEN BANK, INSOLVENS OG RESTRUKTURERING

Bjerkan Stav har ett av Midt Norges største og mest anerkjente miljøer innen bank, restrukturering og insolvens.

 

Vi bistår regelmessig finansinstitusjoner og næringsdrivende med kredittvurderinger, kredittsikring, gjelds- og refinansieringsavtaler, samt gjelds- og akkordforhandlinger og tvangsinndrivelse. I tillegg har vi betydelig erfaring med granskningsoppdrag.


Innen restrukturering og refinansiering bistår vi med å vurdere ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til å redde virksomheten, og gruppens advokater fungerer som støttespillere for bedrifter og deres styre og ledelse når virksomheten rammes av økonomiske problemer.

Vi bistår med:

  • Refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og interkreditoravtaler
  • Utenrettslige kreditorforhandlinger og restruktureringer
  • Offentlige gjeldsforhandlinger / konkursbeskyttelse
  • Rådgivning og prosessoppdrag i forbindelse med styreansvar
  • Ulike problemstillinger og dokumentasjon relatert til pant og andre sikkerheter eller garantier, tvangsinndrivelse, konkurs og gjeldsforhandling
  • Kredittmessige vurderinger
  • Inndrivelse av pengekrav, herunder tvangsinndrivelsesprosesser
  • Gjeldsnemndsleder- og bostyreroppdrag
  • Granskninger
  • Prosedyre for domstolene

 
 

 

Linker

Advokatforeningen
Brønnøysundregistrene
Lovdata
NAV Lønnsgaranti
Statens Kartverk

Personvernerklæringen

Kontakt

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Postadr: Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim
E-post: firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80
Mandag-Fredag 0800-1600


73 80 22 80

firmapost@bjerkan-stav.no
   
Org.nr: 912 879 461

Levert av