Din advokat innen Arv, skifte og familie

Bjerkan Stav har omfattende kompetanse og erfaring innen arv, skifte- og familierett. To av gruppens medlemmer er faste bobestyrere ved offentlig skifte i Sør-Trøndelag tingrett.

Vi bistår med:

 • Privat skifte av dødsbo
 • Rådgiving innenfor hele arverettens område, herunder også bistand til arvinger i anledning offentlig skifte
 • Utarbeidelse av testament, evt. i kombinasjon med ektepakt eller samboeravtale
 • Prosedyre for domstolene
 • Gjennomføring av generasjonsskifter, herunder råd knyttet til gaver, gavebrev, avkortingsregler og arvepakt
 • Ektepakt mellom ektefeller, herunder rådgivning knyttet til særeie og «skillsmissesæreie», uskifte med særeie, likedelingsregler (kombinasjonsmuligheter), skjevdelingsregler mv.
 • Samboeravtale mellom samboere
 • Rådgivning knyttet til grensen mellom formuesrettslige avtaler mellom ektefeller og forhåndsavtaler om deling
 • Økonomisk oppgjør etter skilsmisse eller opphør av samboerskap

Bjerkan Stav har ulike faggrupper som sammen kan skreddersy løsninger med tanke på generasjonsskifte for bedriftseiere og næringsdrivende, eksempelvis spørsmål knyttet til

 • Aksjelov og selskapslov (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapital, lån fra selskapet for utkjøp av medarvinger, omdannelse av selskap dersom arvinger deler virksomheten)
 • Skatt og avgift ifm. generasjonsskifte
 • Odel- og åseterett
 • Vurdering av om ektefelle, som jobber i virksomheten, kan opparbeide seg medeiendomsrett i virksomheten
Ansvarlig

Roy Hedly Karlsen


Advokat/Partner