DIN ADVOKAT INNEN ARV, SKIFTE OG FAMILIE

Bjerkan Stav har omfattende kompetanse og erfaring innen arv, skifte- og familierett. To av gruppens medlemmer er faste bobestyrere ved offentlig skifte i Sør-Trøndelag tingrett.

 

Vi bistår med:

 • Privat skifte av dødsbo
 • Rådgiving innenfor hele arverettens område, herunder også bistand til arvinger i anledning offentlig skifte
 • Utarbeidelse av testament, evt. i kombinasjon med ektepakt eller samboeravtale
 • Prosedyre for domstolene
 • Gjennomføring av generasjonsskifter, herunder råd knyttet til gaver, gavebrev, avkortingsregler og arvepakt
 • Ektepakt mellom ektefeller, herunder rådgivning knyttet til særeie og «skillsmissesæreie», uskifte med særeie, likedelingsregler (kombinasjonsmuligheter), skjevdelingsregler mv.
 • Samboeravtale mellom samboere
 • Rådgivning knyttet til grensen mellom formuesrettslige avtaler mellom ektefeller og forhåndsavtaler om deling
 • Økonomisk oppgjør etter skilsmisse eller opphør av samboerskap

Bjerkan Stav har ulike faggrupper som sammen kan skreddersy løsninger med tanke på generasjonsskifte for bedriftseiere og næringsdrivende, eksempelvis spørsmål knyttet til

 • Aksjelov og selskapslov (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapital, lån fra selskapet for utkjøp av medarvinger, omdannelse av selskap dersom arvinger deler virksomheten)
 • Skatt og avgift ifm. generasjonsskifte
 • Odel- og åseterett
 • Vurdering av om ektefelle, som jobber i virksomheten, kan opparbeide seg medeiendomsrett i virksomheten.

 
 

 Roy Hedly Karlsen

Advokat/Partner

915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Tilknyttet denne gruppen:

Erik Widerøe
Sigbjørn Oldren
Roy Gunnar Johansen
Roy Hedly Karlsen
June Falk-Larssen

Ressurs:

Åse Myhre Nordaune
Linker

Advokatforeningen
Brønnøysundregistrene
Lovdata
NAV Lønnsgaranti
Statens Kartverk

Personvernerklæringen

Kontakt

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Postadr: Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim
E-post: firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80
Mandag-Fredag 0800-1600


73 80 22 80

firmapost@bjerkan-stav.no
   
Org.nr: 912 879 461

Levert av