Thomas Gundersen

PARTNER
90948591    tg@bjerkan-stav.no    vCard

Advokat Gundersen er leder av firmaets gruppe for Fast eiendom og har særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Gundersen bistår både næringsliv og offentlige klienter.

Han er videre medlem av gruppen Offentlig forvaltning og anskaffelser. I tillegg til flere års erfaring fra offentlig forvaltning, har han erfaring som dommerfullmektig i to år.

Gundersen prosederer jevnlig barnevernssaker for fylkesnemnda og domstolene for offentlig part/kommuner.

Hovedarbeidsområder:

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Forvaltningsrett/kommunalrett