Bygg og entreprise

Bygg og entreprise

Våre advokater har lang og praktisk erfaring med alle faser av bygge- og anleggsprosjekter, fra planlegging og kontrahering til gjennomføring og senere drift. Vi har representert både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og leverandører.

Gruppen har omfattende kunnskaper om de ulike standardene, den generelle kontraktsretten og det kompliserte regelverket som regulerer bransjen. Vi bistår også kjøper/selger ifm. kjøp og salg av fast eiendom.

Vi bistår med:

  • Rådgivning innen kontraktstrategier og kontraktmodeller
  • Bistand ifm. utforming og inngåelse av aktuelle kontraktsformer ift. ulike prosjekter
  • Rådgivning og gjennomføring av ferdigbefaring, sluttoppgjør m.v.
  • Rådgivning og tvistehåndtering ift. mangler og forsinkelser ved entreprise
  • Utleieforhold av bygg og anlegg
  • Kjøp og salg av bygg og anlegg, herunder mangelssaker
  • Prosedyre for domstolen
BS_svarthvitt (9 of 21)
Advokat/Partner
Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets…